GGD start Kindermonitor 2017

Hoeveel slapen kinderen? Bewegen ze regelmatig? Welke vragen hebben ouders over de gezondheid of opvoeding van hun kind? Voor een antwoord op deze vragen en meer voert GGD Noord- en Oost-Gelderland dit najaar een grootschalig vragenlijstonderzoek uit. Bij dit onderzoek werkt de GGD samen met de regionale organisaties voor jeugdgezondheidszorg: Icare, Verian, Yunio en CJG Apeldoorn.

Uitnodiging

Alle ouders van 0- tot 12-jarige kinderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland ontvangen vanaf 2 oktober 2017 een uitnodiging voor de Kindermonitor. Deze uitnodiging krijgen zij per e-mail van het consultatiebureau, CJG of de basisschool. Deelname aan de Kindermonitor is vrijwillig en anoniem.

Vragenlijst

De vragenlijst gaat over verschillende thema’s. Bijvoorbeeld voeding, bewegen, weerbaarheid, slapen en het gebruik van (social) media. Maar ook de opvoeding komt aan bod. Hebben ouders zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kind? En hebben zij behoefte aan hulp hierbij? Ouders beantwoorden niet alleen vragen. Als zij dat willen, kunnen zij ook direct meer informatie over een aantal thema’s krijgen.

Resultaten

De resultaten van de Kindermonitor 2017 zijn in de loop van 2018 bekend. Met die resultaten kunnen de gemeenten hun jeugd(gezondheids)beleid en activiteiten beter laten aansluiten bij de behoeften en vragen van ouders en kinderen. Ook de GGD, het CJG en de organisaties voor jeugdgezondheidszorg kunnen hierdoor de hulp aan ouders en kinderen verbeteren.

Meer informatie

Meer informatie over de Kindermonitor staat op de website van GGD Noord- en Oost-Gelderland: www.ggdnog.nl.

Uitgelicht