Fipronil in eieren

Bij diverse pluimveebedrijven in Nederland is de afgelopen weken het verboden middel fipronil in eieren aangetroffen.

Fipronil is waarschijnlijk in de eieren terechtgekomen door een behandeling tegen bloedluis bij kippen. Dit heeft gevolgen voor consumenten, maar heeft ook een grote impact op de agrarische sector. Het gemeentebestuur van Putten leeft intens mee met alle getroffenen. 

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt de situatie en publiceert de meest actuele informatie, maatregelen en waarschuwingen op haar website

Welke eieren kan ik niet eten?

De NVWA houdt op haar website een complete lijst bij met eicodes waarvan zij adviseert deze niet te eten. Staat er een andere code op het ei dan waarvoor de NVWA waarschuwt, dan kunt het ei gewoon eten. 

Hoe controleer ik een ei?

Op ieder ei staat een wettelijk verplichte eicode. Deze codes geven aan uit welk land het ei komt, van welk bedrijf en hoe de kippen leven die de eieren leggen. Staat één van de codes uit de lijst op de website van de NVWA op uw ei? Dan adviseert de NVWA deze eieren weg te gooien. 

Waar vind ik meer informatie?

De meest actuele informatie over fipronil in eieren is te vinden op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bij wie kunnen pluimveehouders terecht met vragen?

Vanaf maandag 7 augustus is er bij het Poultry Expertise Centre een meldpunt waar pluimveehouders uit de Gelderse Vallei terecht kunnen met vragen over de fipronilproblematiek. Dit is in overleg, en in samenwerking met LTO Noord, afdeling Gelderse Vallei en de gemeenten in de regio tot stand gekomen. Het meldpunt is speciaal voor alle pluimveehouders die direct of indirect met de problematiek te maken hebben. Het meldpunt is bedoeld om eerste aanspreekpunt te zijn, vragen te beantwoorden en knelpunten te inventariseren en door te geven aan de betrokken instanties. Het meldpunt kan direct verwijzen naar (hulp-) diensten. Het Poultry Expertise Centre is te bereiken op: (088) 020 6410.

Uitgelicht