Bewonersavond over kruispunt Garderenseweg/Calcariaweg/Bosrand

Maandag 1 mei 2017 is er een bewonersavond over de herinrichting van het kruispunt Garderenseweg/Calcariaweg/Bosrand. De avond wordt gehouden in Stroud Putten, Brinkstraat 91, en begint om 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur).

Bewoners van de Calcariaweg, de Garderenseweg en de Bosrand en andere belangstellenden zijn van harte welkom deze bewonersavond bij te wonen.

Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het opnieuw inrichten van het kruispunt Garderenseweg/Calcariaweg/Bosrand. In het najaar van 2016 is begonnen met het voeren van individuele (ambtelijke) gesprekken met de direct aanwonenden. In deze gesprekken zijn de eerste planideeën voor deze kruising met de bewoners gedeeld. Hun ideeën en opmerkingen zijn, voor zover mogelijk, meegenomen bij de verdere planuitwerking en er is inmiddels een concept plantekening gemaakt. Op dit moment heeft deze plantekening nog geen formele status. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben hier namelijk nog geen kennis van genomen. Eerst wil de gemeente tijdens deze bewonersavond met de inwoners in gesprek.

Programma

Tijdens de avond wordt een algemene toelichting gegeven op de concept plantekening en wordt informatie gegeven over de verdere procedure. Vervolgens kunnen de bewoners hun vragen over en opmerkingen op de concept plantekening doorgeven. Deze input gebruikt de gemeente bij de verdere uitwerking van de tekening tot een Voorlopig Ontwerp (VO).

Waarom deze planontwikkeling

Omdat rondwegen om Putten ontbreken en de verkeersaders grotendeels door woongebieden lopen, moeten deze wegen veiliger worden ingericht. Ook het kruispunt Garderenseweg/­Calcariaweg/Bosrand moet verkeersveiliger worden gemaakt. De minirotonde voldoet niet meer aan de huidige richtlijnen. Bovendien hebben de bewoners van de Garderenseweg verzocht de minirotonde te betrekken bij de herinrichting van de Garderenseweg. Het is de bedoeling om de minirotonde te vervangen door een rotonde met vrijliggende fietspaden, vergelijkbaar met de nieuwe rotondes aan de Van Geenstraat.

>> Concept plantekening kruispunt Garderenseweg-Calcariaweg-Bosrand (PDF, 1,80MB)

Uitgelicht