Benoeming wethouder Priem

Donderdag 14 september 2017 heeft de gemeenteraad - op voordracht van de ChristenUnie - de heer Gerbert Priem benoemd als wethouder. Dinsdag 19 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de portefeuilleverdeling vastgesteld.

Foto van wethouder Gerbert PriemWethouder Priem neemt de portefeuille van oud-wethouder Kleijer over. Het gaat om de volgende taken: welzijn (Wet maatschappelijke ondersteuning, sociale zaken, sociale werkvoorziening, specifiek welzijn, volksgezondheid, jeugd- en gezinsbeleid), bouwen en milieu, handhaving, onderwijs, project zorg en maatschappij en bestuurlijke adviesgroep regiotaxi, ODNV en Lelystad Airport (voor het onderdeel milieu). Ook de portefeuille sport gaat naar wethouder Priem.

Het Bosbad valt onder recreatie en toerisme en blijft bij wethouder Koekkoek. De uitbreiding van Lelystad Airport valt onder wethouder Koekkoek vanwege de economische invalshoek.

Wethouder Priem: “Als wethouder van de gemeente Putten zal ik mij enthousiast en vol passie inzetten voor alle inwoners van Putten. Ik verheug mij op deze nieuwe uitdaging en vertrouw op een goede samenwerking met het college, de gemeenteraad en de medewerkers.”

 

Uitgelicht