Nieuwsberichten

 • Benoeming wethouder Priem

  20 september 2017

  Donderdag 14 september 2017 heeft de gemeenteraad - op voordracht van de ChristenUnie - de heer Gerbert Priem benoemd als wethouder. Dinsdag 19 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de portefeuilleverdeling vastgesteld.

 • Gemeente Putten steunt Kamp Amersfoort

  20 september 2017

  Vrijdag 8 september 2017 bezocht de gemeenteraad Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

 • Inloopavond Van Oldenbarneveltstraat op woensdag 27 september 2017

  20 september 2017

  De komende maanden vindt er onderhoud plaats aan de Van Oldenbarneveltstraat. U bent welkom bij de inloopavond op woensdag 27 september tussen 17.00 en 20.00 uur in de Ichthusschool, Van Oldenbarneveltstraat 70 (toegang via hoofdingang).

 • Putten zoekt ruimte voor duurzame energie. Zoekt u mee?

  20 september 2017

  Zonnepanelen op mijn dak? Een elektrische auto aanschaffen? Windenergie? Denkt u hier ook steeds vaker over na? En wat vindt u belangrijk? Laat het ons weten tijdens de bijeenkomst ‘Ruimte voor duurzame energie’ op dinsdagavond 3 oktober!

 • Bewonersavond Calcariaweg/Sprielderweg op donderdag 28 september 2017

  20 september 2017

  De afgelopen maanden is de gemeente in gesprek geweest met de werkgroep Buurtbewonersgroep Calcaria. Samen is er gekeken naar de mogelijke maatregelen voor een veiliger Calcariaweg en Sprielderweg. Daaruit is een voorlopig ontwerp tot stand gekomen.

 • Razziaherdenking op maandag 2 oktober 2017

  20 september 2017

  Maandag 2 oktober 2017 herdenken wij de razzia die op 1 en 2 oktober 1944 in de gemeente Putten is gehouden.

 • Erepenning voor wethouder Ard Kleijer

  15 september 2017

  Burgemeester Lambooij heeft vrijdag 15 september 2017 de erepenning van de gemeente Putten aan de heer Ard Kleijer overhandigd.

 • Vliegroutes Lelystad Airport

  19 september 2017

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat informatiebijeenkomsten houden over de vliegroutes van Lelystad Airport.

 • Onthulling kunstwerk in de Raadzaal

  07 september 2017

  Donderdag 14 september 2017 om 19.15 uur onthult wethouder R. Koekkoek samen met kunstenaar Riekje Luitjes, voorafgaand aan de raadsvergadering, een kunstwerk in de Raadzaal.

 • Mantelzorgcompliment

  06 september 2017

  Ook in 2017 stelt gemeente Putten een mantelzorgcompliment beschikbaar. Het mantelzorgcompliment bestaat uit een tegoed van € 100,00.

 • Kijkdag gevonden fietsen

  06 september 2017

  De gemeente Putten houdt zaterdag 23 september 2017 een fietskijkdag. Iedereen die een fiets is kwijtgeraakt, kan tussen 09.00 en 10.30 uur komen kijken of de vermiste fiets bij het politiebureau aan de Brinkstraat 67/69 staat.

 • Putten doet mee aan Open Monumentendag 2017

  30 augustus 2017

  Putten doet mee aan de landelijke Open Monumentendag op zaterdag 9 september 2017. Het thema van dit jaar is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Veertien eigenaren/beheerders stellen tussen 10.00 en 16.00 uur hun monument/museum open voor publiek en organiseren speciaal voor deze dag extra activiteiten voor de bezoekers.

 • Tel mee voor een beter Nederland Fietsland

  30 augustus 2017

  Van 18 tot en met 24 september 2017 is de derde editie van de Fiets Telweek. Hét jaarlijkse nationale fietsonderzoek waarin we een week lang zoveel mogelijk ritten registreren. Met een app meten we je snelheid, het tijdstip, met hoeveel tegelijk en waar de knelpunten zijn.

 • Beperkte inzage bouwvergunningdossiers

  30 augustus 2017

  De dossiers met de bouwvergunningen en tekeningen van 1945 tot en met 2011 worden gedigitaliseerd, waardoor wij u in de toekomst beter en sneller van dienst kunnen zijn.

 • De Samaritaan en Het Bronzen Hert gerestaureerd

  30 augustus 2017

  Het zal u niet ontgaan zijn dat het beeld De Samaritaan op het plein hoek Kerkstraat-Dorpsstraat al enige tijd verdwenen was. Datzelfde geldt voor Het Bronzen Hert op het plein voor het gemeentehuis. De beelden moesten gerestaureerd worden, maar zijn inmiddels weer te bewonderen in het dorp.

 • Verkenning verkeersveiligheid en fietsers

  24 augustus 2017

  Puttense jongeren gaan sinds deze week weer naar school. Een spannende tijd van nieuwe roosters, docenten en vakken, en van weer met klasgenoten op de fiets naar school. Op maandag 21 augustus en dinsdag 22 augustus vroegen wij ook aandacht voor de verkeersveiligheid, specifiek het oversteekpunt van de Oude Rijksweg met de Hoofdlaan.

 • Voortgang werkzaamheden Henslare

  10 augustus 2017

  De Henslare is voorzien van de eerste asfaltlagen en is nu goed zichtbaar in de omgeving.

 • Fipronil in eieren

  10 augustus 2017

  Bij diverse pluimveebedrijven in Nederland is de afgelopen weken het verboden middel fipronil in eieren aangetroffen.

 • Nu al 20 inzendingen voor Prijsvraag Veluwe

  08 augustus 2017

  Hoe kunnen we de Veluwe nog mooier en aantrekkelijker maken? Met deze prijsvraag daagt de provincie Gelderland u uit vernieuwende en inspirerende ideeën in te zenden. De afgelopen weken zijn ruim 20 voorstellen ingestuurd.

 • Meer kansen op de arbeidsmarkt door oud textiel in de gemeente Putten

  08 augustus 2017

  Kleding/textiel en draagbare schoenen biedt u vast al afzonderlijk aan. Immers textiel en leer kunnen goed worden hergebruikt.

 • Hondenpoep, trap er niet in

  02 augustus 2017

  Als u één of meer honden hebt, vindt u het heel gewoon dat u de hond enkele keren per dag moet uitlaten. Het is echter niet gewoon dat andere mensen hier overlast van ondervinden. Toch heeft de gemeente Putten vanaf 1 januari 2017 36 meldingen ontvangen van overlast door niet opgeruimde hondenpoep. Daar wilt u zelf toch ook niet intrappen?

 • Uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)

  02 augustus 2017

  De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Deze gegevens zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken.

 • Tijdelijke sluiting fonds duurzaamheidslening

  25 juli 2017

  Het fonds voor duurzaamheidsleningen voor particuliere woningeneigenaren is voor 2017 uitgeput.

 • Herinrichting Garderenseweg start eind september

  25 juli 2017

  Na vele maanden van voorbereiding kan de herinrichting van de Garderenseweg eindelijk beginnen.

 • Ondernemers kunnen participeren bij rotondes

  24 juli 2017

  Puttense ondernemers kunnen participeren bij de inrichting en het onderhoud van de rotondes in Putten. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

 • Regeling voor SDC Putten

  21 juli 2017

  Woensdag 19 juli 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Putten en de Stichting Sportaccommodatie SDC Putten over de kosten voor het groot onderhoud van de voetbalvelden.

 • Regiovervoer ViaVé voor alle Puttenaren

  18 juli 2017

  Woont u in Putten of bezoekt u de gemeente Putten? ViaVé vervoert u graag naar uw bestemming.

 • Nieuw inkooptraject jeugdhulp 2018-2021

  12 juli 2017

  De gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn gestart met een nieuw aanbestedingstraject voor het gezamenlijk inkopen van jeugdhulp.

 • College wil in gesprek met inwoners

  17 juli 2017

  Het college van burgemeester en wethouders van Putten wil graag met de Puttense inwoners in gesprek.

 • Blauwalgen aangetroffen in de vijver aan de Gildegoed

  14 juli 2017

  Vermijd contact met het water en laat huisdieren niet zwemmen of het water drinken.

 • Inventarisatie drukriolering

  05 juli 2017

  De gemeente Putten is bezig met een inventarisatie van de drukrioleringsunits, in verband met een nog uit te voeren renovatieprogramma.

 • Inloopbijeenkomsten huisvestingslocaties sociale huur

  28 juni 2017

  De druk op de sociale huurmarkt in Putten is groot. We hebben daarom in de woonvisie vastgelegd dat we in Putten graag sociale huurwoningen willen toevoegen. Woningstichting Putten wil deze woningbouw graag realiseren. Dit hebben we dan ook vastgelegd in de prestatieafspraken.

 • Ard Kleijer stopt per 1 oktober 2017 als wethouder

  20 juni 2017

  Wethouder Kleijer is per 1 oktober 2017 aangesteld als manager van het Specialistisch Centrum Ouderenzorg bij Zorggroep Noordwest Veluwe.

 • Kwaliteitsteam Veluwe biedt recreatieondernemers advies en coaching

  31 mei 2017

  Begeleidingstraject voor productontwikkeling en innovatie op vakantieparken

 • Regels grafbedekking, asbezorging en gedenkplaats gewijzigd

  31 mei 2017

  De gemeenteraad heeft de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld. Daarnaast stelt het college van burgemeester en wethouders nadere Regels grafbedekking, asbezorging en gedenkplaats vast.

Uitgelicht