Nieuwsberichten

 • Regeling voor SDC Putten

  21 juli 2017

  Woensdag 19 juli 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Putten en de Stichting Sportaccommodatie SDC Putten over de kosten voor het groot onderhoud van de voetbalvelden.

 • Regiovervoer ViaVé voor alle Puttenaren

  18 juli 2017

  Woont u in Putten of bezoekt u de gemeente Putten? ViaVé vervoert u graag naar uw bestemming.

 • Nieuw inkooptraject jeugdhulp 2018-2021

  12 juli 2017

  De gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn gestart met een nieuw aanbestedingstraject voor het gezamenlijk inkopen van jeugdhulp.

 • College wil in gesprek met inwoners

  17 juli 2017

  Het college van burgemeester en wethouders van Putten wil graag met de Puttense inwoners in gesprek.

 • Blauwalgen aangetroffen in de vijver aan de Gildegoed

  14 juli 2017

  Vermijd contact met het water en laat huisdieren niet zwemmen of het water drinken.

 • Inventarisatie drukriolering

  05 juli 2017

  De gemeente Putten is bezig met een inventarisatie van de drukrioleringsunits, in verband met een nog uit te voeren renovatieprogramma.

 • Tips voor een onbezorgde vakantie

  05 juli 2017

  Het is weer zover! Het begin van de schoolvakantie en veel inwoners gaan op vakantie. Voordat u vertrekt, moet u vaak nog veel regelen. Ook tijdens uw vakantie blijft het opletten. Diefstal onderweg of thuis bederft uw vakantieplezier. Natuurlijk kunt u dit niet altijd voorkomen. Maar u kunt wel maatregelen nemen om de kans hierop aanmerkelijk te verkleinen.

 • Wie maakt een kunstwerk voor de trouwzaal van het gemeentehuis?

  03 juli 2017

  CultuurPutten heeft in opdracht van de gemeente Putten een wedstrijd uitgeschreven om alle kunstenaars in Putten uit te dagen een kunstwerk voor de trouwzaal in het gemeentehuis te maken.

 • Inloopbijeenkomsten huisvestingslocaties sociale huur

  28 juni 2017

  De druk op de sociale huurmarkt in Putten is groot. We hebben daarom in de woonvisie vastgelegd dat we in Putten graag sociale huurwoningen willen toevoegen. Woningstichting Putten wil deze woningbouw graag realiseren. Dit hebben we dan ook vastgelegd in de prestatieafspraken.

 • Nachtvliegen is avondvliegen geworden

  21 juni 2017

  Eerder dit jaar heeft het Defensie Helikopter Commando (DHC) informatie bekend gemaakt over het nachtvliegen van helikopters gedurende de zomerperiode.

 • Brandveilig barbecueën

  21 juni 2017

  Heerlijk: bij mooi weer met z’n allen in de tuin of bij de tent of caravan barbecueën. Gelukkig gaat het meestal goed. Maar wat doet u als de brandende barbecue omvalt of iemand vindt dat de barbecue niet snel genoeg brandt en er spiritus bij gooit? Maak gebruik van de volgende tips, dan blijft het leuk.

 • Ard Kleijer stopt per 1 oktober 2017 als wethouder

  20 juni 2017

  Wethouder Kleijer is per 1 oktober 2017 aangesteld als manager van het Specialistisch Centrum Ouderenzorg bij Zorggroep Noordwest Veluwe.

 • Kadaverbak per 1 juli 2017

  14 juni 2017

  Per 1 juli 2017 verdwijnt de kadaverbak bij het gemeentelijk opslagterrein aan de Ambachtstraat 7.

 • Cheque voor positief rijgedrag Beukenlaan

  09 juni 2017

  De eerste pilot om samen met wijkbewoners de overlast van te hard rijden binnen de bebouwde kom te verlagen, is afgerond. Ter hoogte van de Beukenlaan/Parklaan heeft zes weken lang een matrixbord gehangen. Hierop werd de gereden snelheid getoond en was het bedrag te zien dat werd gespaard door goed rijgedrag.

 • Huldiging sportkampioenen op woensdag 14 juni 2017

  07 juni 2017

  De huldiging van de Puttense sportkampioenen vindt plaats op woensdag 14 juni 2017 in Sporthal de Meeuwen. De huldiging begint om 18.00 uur, de kampioenen worden gehuldigd door de heer N. Gerritsen, wethouder Sportzaken.

 • Op vakantie? Maak op tijd een afspraak voor een nieuw reisdocument!

  07 juni 2017

  Nog even en dan begint de zomervakantie. Veel mensen brengen deze in het buitenland door. Misschien hebt u de reis al geboekt en bent u bezig met alle voorbereidingen. Denkt u er dan ook aan dat u een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart) nodig hebt? U doet er verstandig aan om ruim voordat u op vakantie gaat, een (nieuw) paspoort of identiteitskaart aan te vragen.

 • Afsluiting centrum voor fietsers

  07 juni 2017

  Net als voorgaande jaren worden de Dorpsstraat (gedeelten Kerkstraat-Krommestraat en Krommestraat-Weverstraat) en de Kerkstraat (gedeelte Dorpsstraat-Bakkerstraat) iedere woensdag van 09.00 uur tot 13.00 uur en van vrijdag 12.00 uur tot zaterdag 17.00 uur afgesloten voor fietsers in de periode van woensdag 14 juni tot en met zaterdag 16 september 2017 door middel van bord C1 in zone-uitvoering.

 • College neemt besluit over sportbeleid

  02 juni 2017

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 mei 2017 besloten het sportbeleid aan de gemeenteraad voor te leggen. Het college vraagt daarbij aan de raad de Nota Gezondheid en Bewegen en het Sportaccommodatieplan 2017+ vast te stellen en de benodigde kredieten beschikbaar te stellen.

 • Kwaliteitsteam Veluwe biedt recreatieondernemers advies en coaching

  31 mei 2017

  Begeleidingstraject voor productontwikkeling en innovatie op vakantieparken

 • Regels grafbedekking, asbezorging en gedenkplaats gewijzigd

  31 mei 2017

  De gemeenteraad heeft de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld. Daarnaast stelt het college van burgemeester en wethouders nadere Regels grafbedekking, asbezorging en gedenkplaats vast.

 • Buurtvereniging Krachtighuizen profiteert als eerste van de stimuleringsregeling gemeente Putten

  22 mei 2017

  Buurtvereniging Krachtighuizen wil graag zelf haar energie opwekken. Geert Middel, voorzitter van het bestuur, klopte aan bij de gemeente voor ondersteuning hierbij. Bij buurtvereniging Krachtighuizen zijn zo’n 65 gezinnen actief, die een binding hebben met het buurtschap.

 • Fietsroutenetwerk Veluwe geopend

  22 mei 2017

  Op vrijdagmiddag 19 mei gaven 20 Veluwse gemeenten en de provincie het officiële startsein voor het gebruik van het sterk verbeterde Fietsroutenetwerk op de Veluwe.

 • Bestrijding eikenprocessierups

  26 juni 2017

  In Putten komt de eikenprocessierups voor. Deze rups is de larve van een nachtvlinder. Het is een behaarde rups, die van mei tot en met augustus op eikenbomen voorkomt.

 • Herbenoeming burgemeester

  12 mei 2017

  Bij Koninklijk Besluit van 7 april 2017 is burgemeester H.A. Lambooij herbenoemd als burgemeester van de gemeente Putten per 15 juni 2017.

 • Bloemenmengsel geluidswal Husselerveld

  10 mei 2017

  In de gebiedsvisie Nijkerkerstraat staat als aandachtspunt het verbeteren van het aanzicht van de geluidswal bij Husselerveld.

 • Inleveractie kleine elektrische apparaten bij het afvalbrengstation Putten

  10 mei 2017

  Lever afgedankte elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) in bij het afvalbrengstation van de gemeente Putten. Als u op het afvalbrengstation bent, kunt u gratis punten sparen voor Kringloop Overnodig én kans maken op prijzen.

 • De Veluwe gaat voor 100% Nederlandse groene energie

  09 mei 2017

  Dertien gemeenten op de Veluwe kopen vanaf 2018 100% Nederlandse groene energie in voor al haar gemeentelijke gebouwen. Onder leiding van het samenwerkingsverband Regio Noord-Veluwe (RNV) zetten zij hiermee een belangrijke stap richting een energieneutrale samenleving. Op maandag 8 mei 2017 ondertekenden de wethouders Duurzaamheid een contract met energieleverancier Engie uit Zwolle.

 • Trouwen tegen je wil

  08 mei 2017

  In Nederland worden jaarlijks een paar honderd kinderen, jongeren, vrouwen (of mannen) achtergelaten in het buitenland of gedwongen tot een huwelijk, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan.

 • Commissaris van de Koning bezoekt gemeente Putten

  03 mei 2017

  De Commissaris van de Koning, de heer C.G.A. Cornielje, bezoekt de gemeente Putten op donderdag 11 mei 2017.

 • Derde wijziging Legesverordening 2017

  03 mei 2017

  De gemeenteraad heeft op 6 april 2017 de Legesverordening aangepast, omdat legestarieven niet kostendekkend waren.

 • Drie inwoners van Putten hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen

  26 april 2017

  Woensdag 26 april 2017 was de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Lambooij mocht op deze dag een Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) uitreiken aan mevrouw G.L. van Looijengoed-Keijzer, mevrouw T.A.M. Verbeek-Pepers en mevrouw J.G. van den Brink-Leij.

 • Ouders en belanghebbenden praten mee over jeugdhulp Noord-Veluwe

  26 april 2017

  Toegankelijke zorg, de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs of het centraal stellen van de hulpbehoevende jongere. Inwoners, scholen en instellingen in de regio Noord-Veluwe hebben er een mening over.

 • Reconstructie Roosendaalseweg

  26 april 2017

  Ongeveer een half jaar geleden is de reconstructie van de Roosendaalseweg afgerond. Naast positieve reacties hebben wij meldingen over (te) smalle parkeerplaatsen en kapotte autospiegels ontvangen. Graag geven wij hierbij een korte uitleg over de nieuwe situatie en de breedte van de parkeerplaatsen.

 • Helikopters trainen bij duisternis

  28 februari 2017

  Helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht trainen in de maanden april t/m oktober een aantal weken in de late avonduren. Voor deze periode (week 14, 17, 18, 23, 27 en 32) is toestemming verleend om tot uiterlijk 01.00 uur te vliegen. Normaal vliegen helikopters tot 23.00 uur.

Uitgelicht