Omgevingsvergunning Leembruggerweg 10, 3882RV Putten - aanvraag verleend

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aanvraag uitgebreid verleend
Locatie (postcode)
  • 3882RV 10
Publicatiedatum
18-09-2017
Einddatum
30-10-2017
Bekendmaking De volgende omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure is verleend:

Beschrijving

het bouwen van een opfokhennenstal (bouwen, afwijken bestemmingsplan, Milieu), W 17/049.

Procedure

Tegen het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure kan binnen zes weken, ingaande de dag na ter inzagelegging beroep worden aangetekend. Het schriftelijke beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE te Zutphen. Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld door:
- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
De beschikkingen zijn elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur in te zien in het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0341) 359 724.

Uitgelicht