Ontwerp wijzigingsplan Fietspad Zuiderzeestraatweg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp binnenplans wijzigingsplan
Locatie (gemeente)
  • Putten
Publicatiedatum
11-05-2017
Einddatum
22-06-2017
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders delen mee dat het volgende ontwerp wijzigingsplan ter inzage ligt.

Beschrijving

Van 11 mei tot 22 juni 2017 ligt voor eenieder het ontwerpwijzigingsplan ‘Fietspad Zuiderzeestraatweg’ ter inzage. Het gaat om een binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied. Het wijzigingsplan is opgesteld om de aanleg van een fietspad langs de Zuiderzeestraatweg mogelijk te maken, tussen het gedeelte station – Vanenburgerallee. Deels wordt ook een voetpad aangelegd. In het wijzigingsplan is tevens de natuurcompensatie geregeld.

Procedure

U kunt het ontwerpwijzigingsplan inzien aan de balie in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 768, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren inzien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op onze website vindt u een link naar dit digitale plan.

Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.

Uitgelicht