Ontwerpwijzigingsplan Kraakweg 3A/Telgterweg 24A

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp binnenplans wijzigingsplan
Locatie (postcodes)
  • 3881LM 24 A
  • 3882JT 3 A
Publicatiedatum
27-04-2017
Einddatum
08-06-2017
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders delen mee dat het volgende ontwerpwijzigingsplan van 27 april 2017 tot 8 juni 2017 ter inzage ligt.

Beschrijving

Kraakweg 3A/ Telgterweg 24A. Dit ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het verwijderen van een voormalige agrarische schuur op het perceel Kraakweg 3A en het saneren van een kleine woning op het perceel Telgterweg 24A. Ter compensatie (functieverandering) hiervoor wordt met het wijzigingsplan de mogelijkheid geboden om een nieuwe woning te realiseren op het perceel Kraakweg 3A.

Procedure

Het ontwerpwijzigingsplan kan aan de balie op het gemeentehuis worden ingezien op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren worden ingezien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer.

Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimteliikeplannen.nl (plan IDN-nummer NL.IMRO.0273.WPBGKraakweg3a-ON01). Binnen de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling, zienswijzen over het wijzigingsplan kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.

Uitgelicht