Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplannen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Putten
Publicatiedatum
12-04-2017
Einddatum
07-06-2017
Bekendmaking

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, delen burgemeester en wethouders mee, dat zij besloten hebben drie nieuwe afzonderlijke bestemmingsplannen in procedure te brengen:

Beschrijving

1. Henslare, Stenenkamerseweg 14 en 20 – 24 (bouw woning, inpassing en uitbreiding bedrijfscomplexen en regeling bestaande woningen);
2. Van Meerveldstraat (bouw woning op het speelveldje);
3. Facet bestemmingsplan Microwindmolens (bedrijventerrein Hoge Eng en Sportpark Putter Eng).

Procedure

Er is nu nog geen gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. Dit kan in een latere fase wanneer de ontwerpen van de bestemmingsplannen formeel ter inzage worden gelegd. Van de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan wordt vooraf een kennisgeving via de gemeentelijke informatiepagina gepubliceerd.

Uitgelicht