Gehandicaptenparkeerplaats nabij Van Damstraat 41

Type bekendmaking
gehandicaptenparkeervergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Putten
Publicatiedatum
12-04-2017
Einddatum
24-05-2017
Bekendmaking Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende parkeerplaats aan te wijzen als een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Beschrijving

nabij Van Damstraat nummer 41.

Procedure

Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten.
Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.

Uitgelicht