Bestemmingsplan Voorthuizerstraat 190

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 3881SM 190
Publicatiedatum
29-03-2017
Einddatum
24-05-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, delen burgemeester en wethouders mee dat zij besloten hebben een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen voor het terrein Voorthuizerstraat 190. Het gaat om het terrein op de hoek Koekamperweg / Voorthuizerstraat, wat op dit moment nog een agrarische bestemming heeft. De bestemming zal worden omgezet naar een bedrijfsbestemming voor het transport bedrijf Van de Brug (bedrijfsparkeerterrein). Het gaat om een partiële herziening van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied.

Procedure

Er is nu nog geen gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. Dit kan in een latere fase wanneer de ontwerp wijziging formeel ter inzage wordt gelegd. Dit zal vooraf aangekondigd worden via de gemeentelijke informatiepagina (naar verwachting zal dit in april of mei zijn).

Uitgelicht